Als jij er bent,

vind ik leren leuk

XS

SsC

XL

ALGEMEEN

School's cool is een mentororganisatie die leerlingen van 11 t/m 16 jaar ondersteunt in 3 verschillende programma's: XS, SsC en XL. Doel van het project is het voorkomen van schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen in groep 8 van de basisschool tot en met het voortgezet onderwijs.

 

 

NIEUWS

Voor het komende schooljaar (2017-2018) zijn al 33 School's cool XS leerlingen en 54 School's cool leerlingen aangemeld. Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug hard gebruiken. We zijn dringend op zoek naar nieuwe mentoren.

 

XS

Het leukste was dat we samen

zo vaak hebben gelachen

SCHOOL'S COOL XS

School's Cool XS begeleidt leerlingen tijdens groep 8 van de basisschool. De mentor werkt met de leerling aan goede studievaardigheden, bereidt de leerling voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs en ondersteunt de leerling en de ouders bij het maken van een goede schoolkeuze. De begeleiding duurt tot het einde van groep 8.

 

 

XL

Iedereen zegt altijd wat ik moet doen.

Jij vraagt echt hoe het met me gaat

SCHOOL'S COOL XL

School's cool XL is bedoeld voor leerlingen vanaf het tweede leerjaar op het voortgezet onderwijs die dreigen vast te lopen. De mentor biedt ondersteuning in de schoolloopbaan van de leerlingen en bij de persoonlijke ontwikkeling. Het traject bij School's cool XL bestrijkt in principe een jaar.

 

 

SCHOOL'S COOL SsC

School's cool is het traject waarbij leerlingen die de overstap maken van groep 8 naar de brugklas worden begeleid. Deze stap is groot en ingrijpend; er verandert veel. Voor sommige leerlingen is hierbij extra begeleiding nodig. De begeleiding start aan het begin van de brugklas en duurt gemiddeld anderhalf jaar.

 

 

SsC

en ben zelfstandiger geworden

Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen

CONTACT

School's cool Delft

Bizetstraat 50

2625 AX  DELFT

info@schoolscooldelft.nl

 

Telefoon projectleiding

Mirjam Biegstraaten (XS en SsC)

tel: 06-41887542

mirjam@schoolscooldelft.nl

 

Joan Koene (SsC)

tel: 06-48343800

joan@schoolscooldelft.nl

 

Ellen de Looff (XL)

tel: 06-42404908

ellen@schoolscooldelft.nl

 

 

 

Copyright © 2017 School's Cool Delft

Website: Leon van Klaveren en Mirjam Wilbrink.

Foto’s: Jenya Krul en Marc van de Luijtgaarden.