Welkom op de website van stichting School’s cool Delft 


De stichting coördineert sinds september 2016 drie programma's:


SCHOOL'S COOL
SCHOOL'S COOL XS
SCHOOL'S COOL XL

Het doel van alle programma's is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het vergroten van onderwijskansen door het bieden van mentorondersteuning.

School's cool is het traject waarmee Stichting School's cool Delft in 2010 is gestart volgens het concept van School's cool Amsterdam uit 1997. Het begeleidt leerlingen die de overstap maken van groep 8 naar de brugklas. Deze stap is groot en ingrijpend; er verandert veel. Voor sommige leerlingen is hierbij extra begeleiding nodig. De begeleiding start aan het begin van de brugklas en duurt gemiddeld anderhalf jaar.

School's cool XS begeleidt leerlingen tijdens groep 8. De mentor werkt met de leerling aan goede studievaardigheden, bereidt de leerling voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs en ondersteunt bij het maken van een schoolkeuze. De begeleiding duurt tot het einde van het schooljaar. Dit programma vervangt en vormt een aanpassing van De Juiste Keuze. 

School's cool XL is bedoeld voor leerlingen vanaf het tweede leerjaar op het voortgezet onderwijs die dreigen vast te lopen. De mentor biedt ondersteuning in de schoolloopbaan van de leerlingen en bij de persoonlijke ontwikkeling. Het traject bij School's cool XL bestrijkt in principe minstens een jaar.

Neem voor meer informatie contact met ons op en houd onze Twitter en Facebookpagina's in de gaten voor recente informatie.

Intussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe website!